ŠKOLA TRADIČNÍCH BOJOVÝCH UMĚNÍ

Historie školy

Výuka Aikido a výuka disciplín Aiki v Novém Jičíně má dnes již dlouholetou tradici.

Počátky výuky spadají do přelomu let 1989 a 1990, kdy v Novém Jičíně Libhošti zahájil svou činnost klub sebeobrany. Náplní tohoto klubu a jeho výuky byla, tehdy ještě mimo jiné, výuka Aikido.

 

Novojičínský klub se touto výukou začal zabývat jako vůbec jeden z prvních v české republice vedle klubů z Přerova, Brna a Prahy a také se stal jedním ze zakládajících škol Československé federace Aikido. V roce 1993 nastoupil  klub samostatnou cestu pod názvem Fudoken Kai Aikido. Postupně byla vypracována metodiky výuky, způsob klasifikace, ale také systém výchovy a vzdělávání nových učitelů a instruktorů. Klub od této doby vyvíjel zdárnou činnost nejen v oblasti běžné výuky, ale i v pořádání odborných seminářů, zpočátku pro zájemce z České republiky, později i pro zahraniční zájemce.

 

V roce 2003 byla klubu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2006 , působí klub jako soukromá škola v oblasti výuky disciplín Aiki, osobní i profesní sebeobrany s názvem Aiki Kacu Džinken Rju. Nemalou měrou se tato dnes již soukromá škola podílí na výchově mládeže, kdy od roku 1992 měla cca 2000 studujících z řad dětí ve věku od 5 do 15 let a  v  této oblasti tak nemalou měrou působí v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevenci a volnočasových aktivit dětí. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one