ŠKOLA TRADIČNÍCH BOJOVÝCH UMĚNÍ

 

Organizace výuky

 

I.

Aiki Kacu Džinken Rju je výukovým systémem (školou) zahrnujícím soubor  znalostí a dovedností. AKDR má vlastní systém klasifikace získaných znalostí a dovedností této školy.

 

II.

Systém klasifikace je čtyřstupňový – ŠODEN, ČUDEN, OKUDEN, MENKJO KAIDEN, přičemž stupeň vzdělání ŠODEN je stupněm nejnižším a stupeň MENKJO KAIDEN stupněm nejvyšším.

 

III.

Výuka je prováděna lektory (vyučujícími, učiteli, instruktory), kteří jsou nositeli dvou nejvyšších stupňů udělené klasifikace (získaných znalostí a dovedností), a to OKUDEN a MENKJO KAIDEN.

 

IV.

Klasifikaci a doklady o klasifikaci udělují pouze lektoři, kteří jsou nositeli nejvyššího stupně klasifikace získaných znalostí – MENKJO KAIDEN.

 

V.

Základní výukovou jednotkou, ve smyslu místa, kde je výuka prováděna, je lektor a místo jeho působení.

 

VI.

Výuka je lektory prováděna formou seminářů, ve formě Základních seminářů čtyř úrovní ŠODEN, ČUDEN, OKUDEN a MENKJO KAIDEN. Tyto základní semináře jsou dlouhodobé a studenti dle své získané klasifikace jsou zapisováni lektorem vedoucím seminář. Začínající studenti mohou být zapsáni pouze na seminář ŠODEN. Po ukončení základního semináře prvních tří úrovní, obdrží student příslušné doklady a listiny stvrzující stupeň jeho dosažených znalostí a dovedností, dále je student svým lektorem zapsán na seminář vyšší úrovně.

 

VII.

Výuka je lektory prováděna i formou jiných seminářů a přednáškových činností než jsou Základní semináře.

 

VIII.

O zápisu zájemce, studenta, na Základní seminář rozhoduje lektor vedoucí výuku, seminář na základě pohovoru. Po zápisu se stává zájemce studentem zapisujícího lektora.

 

IX.

Lektor vedoucí seminář vede potřebné evidence, především evidenci studentů, evidence o výuce, evidence udělených klasifikací a příslušné účetní evidence.

 

X.

O uděleném vzdělání, tedy výši získaných znalostí, udělené klasifikaci lektoři udělují potřebné doklady svým studentů. Těmito doklady jsou – doklad o studiu, diplom o uděleném vzdělání, seznam dovedností a znalostí předaných studentovi a které student ovládá.

 

XI.

Každý lektor pro své potřeby vydává předpisy, řády, platné pro výuku, těmito jsou studenti povinni se řídit.

 

XII.

Každý lektor vydává cenové předpisy pro svou výuku.

 

XIII.

Každé místo, kde je organizována výuka ve formě základních seminářů je nazýváno školou.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one