ŠKOLA TRADIČNÍCH BOJOVÝCH UMĚNÍ

Přednášky,kurzy,školení a ukázkový program

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Přednášková témata jsou určena pro žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol. Přednášky jsou zpravidla zakončeny besedou na dané téma

 

Přednášky na téma SEBEOBRANA

0101 SEBEOBRANA

0102 SEBEOBRANA A PRÁVO

0103 PSYCHOLOGIE SEBEOBRANY

0104 PRAKTICKÁ SEBEOBRANA

0105 SEBEOBRANA ŽEN

 

Přednášky na téma HISTORIE BOJOVÝCH UMĚNÍ

0201 SAMURAJ

0202 OD JUTSU K DO (OD UMĚNÍ K CESTĚ)

0203 KATANA, DUŠE SAMURAJE

 

Přednášky na téma ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI

0301 STUDIUM U JAPONSKÉHO MISTRA

0302 SETKÁNÍ KULTUR

 

Praktické ukázky bojových umění a sebeobrany

0401 PRAKTICKÁ SEBEOBRANA

0402 VYUŽITÍ RŮZNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO OSOBNÍ SEBEOBRANU

0403 AIKI JUTSU

0404 AIKIDO

0405 IAIDO

0406 TAIHO JUTSU

 

 

SEBEOBRANA

 

0101 SEBEOBRANA – komplexní přednáška na téma sebeobrany. Přednáška se zabývá téměř všemi aspekty, včetně právní stránky a psychologie krizových situací.

Pouze pro sřední školy - 90 min

 

0102 SEBEOBRANA A PRÁVO – jakým způsobem se na sebeobranu dívá zákon, kdy je sebeobrana prostředkem osobní ochrany a jaké chování je postaveno mimo zákon. Zajímavá přednáška doplněna konkrétními případy ze soudních síní a praxe policie.

Pouze pro střední školy - 90 min

 

0103 PSYCHOLOGIE SEBEOBRANY – na co myslí obránce v kritické situaci, ale na co myslí útočník, co je příčinou agrese a jak se vyrovnat s fyzickým násilím. Psychologická sonda problematikou sebeobrany.

Pouze pro střední školy - 90 min

 

0104 PRAKTICKÁ SEBEOBRANA – přednáška na téma, jak se účinně bránit? Lze se prakticky naučit sebeobraně? Může se účinně bránit slabší jedinec silnějšímu? Na tyto a mnoho dalších otázek dává odpověď tato přednáška, která je doplněna zajímavými ukázkami sebeobrany a technickými prostředky pro osobní bezpečnost.

Pouze pro střední školy - 90 min

 

 Z HISTORIE BOJOVÝCH UMĚNÍ

0201 SAMURAJ – zajímavá přednáška o středověkých rytířích země vycházejícího slunce. Výchova, studium, výcvik, filozofie a život samotný, bez mystifikace je ústředním tématem této přednášky. Vše je doplněno citací z překladů originálních středověkých spisů.

-90 min

0202 OD JUTSU K DO (OD „UMĚNÍ K CESTĚ“) – přednáška se zabývá převážně filozofickými a morálními aspekty bojových umění a pohledem společnosti na tuto problematiku. Vývoj bojových umění jako prostředku k zachování holého života až po moderní disciplíny všestranného rozvoje lidské osobnosti.

- 90 min

0203 KATANA, DUŠE SAMURAJE – legendární meč opředený mnoha pověrami. Pravdivý pohled na tradici tohoto meče, technologii jeho výroby, zvyky a obřady s ním spojené. Přednáška je doplněna praktickou ukázkou tohoto meče a způsoby zacházení s touto zbraní.

-90 min

 

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI

 

0301 STUDIUM U JAPONSKÉHO MISTRA – co čeká člověka ze „západní civilizace“, chce-li studovat bojové umění u japonského učitele. Jaký jsou představy a jaká je realita? Přednáška na základě osobních zkušeností.

-90 min

0302 SETKÁNÍ KULTUR – Japonsko jako země s bohatou tradicí a historií. Jak se tradice a historie promítá do života dnešních obyvatelů Japonska – moderního kapitalistického státu.

- 90 min

 
PRAKTICKÉ UKÁZKY BOJOVÝCH UMĚNÍ A SEBEOBRANY

 

Praktické ukázky jsou doplněny průvodním slovem.

 

0401 PRAKTICKÁ SEBEOBRANA – ukázky reálné sebeobrany.

0402 VYUŽITÍ RŮZNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO OSOBNÍ SEBEOBRANU – ukázky využití speciálních prostředků určených pro osobní ochranu.

0403 AIKI JUTSU  ukázky umění sebeobrany beze zbraně.

0404 AIKIDO – moderní disciplína sebeobrany beze zbraně.

0405 IAIDO – ukázky zacházení s japonským mečem.

0406 TAIHO JUTSU – ukázky speciální sebeobrany určené pro profesní přípravu ozbrojených složek

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one